prosty i szybki
Czekasz na zapłatę za fakturę?
Potrzebujesz teraz gotówki?

Zamień faktury na gotówkę.
Sprawdź, jakie to proste...

Faktoring online

dla małych firm

Pytania o mikrofaktoring

Co to jest mikrofaktoring?

Mikrofaktoring to przeznaczona dla małych firm usługa finansowa polegająca na zamianie faktur wystawionych z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Mikrofaktoring jest wariantem faktoringu dostępnym dla małej firmy. Wyróżnia go brak typowych dla faktoringu barier jak wymagany stały kontrahent czy minimalny obrót do faktoringu.

Co należy zrobić aby uzyskać finansowanie?

Przy pierwszej transakcji należy - wyłaniając prosty formularz - założyć konto w systemie faktora. Następnie do sytemu wprowadza się fakturę. Po jej akceptacji przez faktora zostaje już tylko poczekać na przelew.  

Czy każda faktura zostanie sfinansowana?

Może wystąpić sytuacja kiedy faktura nie zostanie wykupiona. Może się tak zdarzyć przed wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze kontrahent czyli płatnik faktury po weryfikacji nie został zaakceptowany. Drugi przypadek to wyczerpanie przyznanego firmie limitu finansowania.

Czy można korzystać z usług różnych firm faktoringowych?

Tak można, ale proszę pamiętać, że jedną fakturę można sprzedać tylko raz – tylko do jednej firmy faktoringowej. Posiadanie kont u różnych faktorów może być przydatne i to nie tylko do porównania kosztów ale również do powiększenia limitów. Może się również zdarzyć, że dany kontrahent (płatnik) u jednego faktora nie zostanie zaakceptowany, ale inny go zaakceptuje.

Czy nie przyjęcie faktury do finansowania przez faktora oznacza, że kontrahent jest nierzetelnym płatnikiem?

Może tak być, ale powód może być również inny. Limit, który został przydzielony kontrahentowi u faktora mógł się wyczerpać np. wskutek dużej liczby faktur wystawianych na tego właśnie płatnika, zgłaszanych również przez innych klientów. Warto wówczas sprawdzić możliwość sfinansowania takiej faktury w innej firmie faktoringowej.   

Czy jest maksymalna wartość faktury, która może stać objęta mikrofaktoringiem?

Pojedyncza faktura przekazana do wykupu zostanie sfinansowana w kwocie nie wyższej niż ustalony limit finansowania. Limit ten w zależności od faktora ma różny poziom. Należy również mieć na uwadze, że jeżeli firma przekazała aktualnie jeszcze inne faktury to łączne kwota wypłaconych środków sumuje się i nie może przekroczyć wysokości limitu. Limit odnawia się w chwili zapłaty faktury przez kontrahenta.

Czy w każdej branży można korzystać z mikrofaktoringu?

Tak. Nie ma ograniczeń co do branży. Przy czym wykupem objęte mogą być tylko faktury wystawione innym firmom. Faktury wystawione osobą przydatnym nie są finansowane. 

Czy spółka może korzystać z mikrofaktoringu?

Zależy to od firmy faktoringowej. Dla nietórych faktorów nie ma znaczenie forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej. Ofera części faktorów skierowana jest jednak tylko do jedosobowych działalności gospdarczych.

Czy można sprzedać przeterminowaną fakturę?

Nie. Faktura, której termin płatności upłynął nie może być wykupiona (objęta faktoringiem). Jeżeli kontrahent nie zapłacił należności w terminie - jest już za późno na faktoring. W takiej sytuacji właściwym rozwiązaniem jest windykacja.    

Ile kosztuje mikrofaktoring?

Koszt wykupu faktury zależy od kilku czynników dlatego w sposób ogólny nie można odpowiedzieć na to pytanie. Dla każdej zgłoszonej faktury, ostateczny koszt jej finansowania podaje faktor. Jeżeli uznasz wówczas, że cena Cię nie zadowala możesz zrezygnować z transakcji.    

Jakie dokumenty są wymagane?

Wymaganym dokumentem jest faktura. Czasami może być potrzebne potwierdzenia dostawy lub wykonania usługi. Dokumenty przekazuje się w formie skanów lub zdjęć. 

  


Twoje pytanie: